Kepala Sekolah & Tenaga Pendidik
SMKN 2 Pemangkat

Aan Buchori, S.Pd., M.Pd.

Kepala Sekolah

SMKN 2 Pemangkat

Auful Amsyari, S.Pd., M.Pd.

Waka Kurikulum

Guru Bahasa Inggris

Zainal Abidin, S.Pd.

Waka Humas

Guru Sejarah, Mulok, PKK

Nur 'Aisyah, S.Pd.

Waka Sarpras

Guru Matematika

Iswahyudi, S.Pd.

Waka Kesiswaan

Guru Produktif AKL

Rita Sri Erviani, S.EI.

Kaproli AKL

Guru Produktif AKL

Canda Wardana, S.Pd.

Kaproli TJKT

Guru Produktif TKJ/TJKT

Ilham Darmassugiarta, S.Sn.

Kaproli DKV

Guru Produktif DKV

Febri Adiatma, S.T.

Kaproli TTL

Guru Produktif TTL, P5

Juliana, S.E.

Kasubbag Tata Usaha

Sinta Nuryanti, A. Md.S.I.

Kepala Perpustakaan

Dini Handayani Putri, S.Pd.

Kepala Lab AKL

Guru Produktif AKL

Jamiat, S.T.

Kepala Lab TJKT

Guru Informatika & Produktif TTL, TJKT, DKV

Romihardi, S.Kom.

Kepala Lab TKJ

Guru Produktif TJKT, PKK

Sy Nia Maisaroh, S.Tr.Kom.

Kepala Lab MM

Guru Produktif MM, P5

Andre Dwi Octavian, A.Md.T.

Kepala Lab TITL

Guru Produktif TTL, DKV, PKK

Mamat Heriyadi, S.Pd.

Pembina OSIS, Guru BK

Guru P5

Nia Utami, S.Pd.

Pembina OSIS

Guru Bahasa Inggris

Yona Andhari, S.Pd.

Guru BK

Guru P5

Indah Pratiwi, S.Pd.

Guru BK

Guru Pendidikan Pancasila

Rusmiyatin, S.Pd.

Guru Pendidikan Pancasila, PPKn

Nur Izzani, S.Pd.

Guru Matematika, P5

Tri Cahyono, S.Pd.

Guru Matematika

Safruddin, S.Pd.

Guru Matematika

Drs. Sutiyo

Guru Bahasa Indonesia

Marlina, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia, Mulok

Desi Meliarti, S.Pd.

Guru Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial

Khairul, S.T.

Guru Produktif TTL

Eka Veny Utari, S.Pd., M.Pd.

Guru Produktif MM/DKV

Azman, A.Md.

Guru Produktif AKL

Tania Khozarisma, S.Kom.

Guru Produktif TJKT, Mulok

Ari Sanjaya, S.Pd.

Guru Produktif TKJ, P5

Yasinda, S.Kom.

Guru Produktif TKJ/TJKT

Iwan, A.Md.

Guru Produktif TTL

Maila Susanti, S.Ag.

Guru Pend. Agama Islam & Budi Pekerti

Wahyu Sri Lestari, S.Pd.I.

Guru Pend. Agama Islam & Budi Pekerti, P5

Pdt. J. Simatupang, S.Pd.K.

Guru Pend. Agama Kristen

Liau Sun Jin, S.Pd.B.

Guru Pend. Agama Buddha

Wiwi Rosadi, S.Hut.

Guru PKK, P5

Nur'ain, A.Md.

Guru PKK, P5

Daud, S.Pd.

Pengelola UKS

Guru Penjasorkes, Seni Budaya

Suriyanto, S.Pd.SD.

Pengelola UKS

Guru Penjasorkes, Bahasa Inggris

Lely Apriana, A.Md.Keb.

Pengelola UKS

Hayati Nupus, S.E.

Guru Produktif AKL, P5

Isman, S.Pd.

Operator Dapodik

Guru Informatika & Produktif AKL

Nila Miazuarti, S.E.

Staf Tata Usaha

Dian Hayati

Staf Tata Usaha

Ratna Yulita, S.Pd.

Staf Tata Usaha

Rita Susanti

Staf Perpustakaan

Muhlis

Satuan Pengamanan Sekolah